Chrámový sbor Prachatice

Chrámový sbor Prachatice

Chrámový sbor Prachatice má ve farnosti dlouholetou tradici. Jeho posláním je především přispívat ke kráse křesťanské bohoslužby a prezentovat hodnoty duchovní hudby jak při bohoslužbách, tak při koncertech. Je to odpovědnost vůči Bohu, vůči řádu liturgie a vůči lidu, který nasloucháním chrámového zpěvu bohoslužbu slaví. Tomu odpovídá i repertoár skladeb hudby různé doby a různých autorů.
 
Chrámový sbor doprovází pravidelně mše sv. především při hlavních církevních svátcích - Velikonoce, Vánoce, významných svátcích a poutích během liturgického roku (advent, pouť k J.N.Neumannovi, apod.), dále při křtech či pohřbech. V současné době je sbor pod uměleckým vedením Veroniky Kralikové a tvoří jej 16 - 21 členů a zpěv doprovází hudebníci na housle, varhany, flétnu a klarinet. Schází se pravidelně každou středu od 18,30 hod.
 
Uvítáme případné zájemce, je možno se přidat ke zpěvu, rovněž do chrámového sboru.
 
Kontakt: Veronika Kraliková 724 275 391, email: [email protected]
 
 
Ordinarium nazpívané panem Milanem Hanžlem (MP3)