Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRACHATICE, LAŽIŠTĚ, HUSINEC, VITĚJOVICE, STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, KTIŠ
od 15.7. do 21.7.2024 - 29. týden

PONDĚLÍ 15.7.2024 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16.7.2024 PANNY MARIE KARMELSKÉ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.7.2024 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Za rodiče Jana a Annu Bromovy
ČTVRTEK 18.7.2024 ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice za rodinu Opelku a pozehnani pro celou rodinu
18:00 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) ( volná intence )
PÁTEK 19.7.2024 PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Ua Karla Vránu, rodiče a sestru
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
SOBOTA 20.7.2024 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 Kaple v Žernovicích Mše sv. v Žernovicích
NEDĚLE 21.7.2024 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Za rodiče Josefa a Anežku Chmelovy
08:00 kostel sv. Markéty Vitějovice Za Františka Traxlera a Lenku Traxlerovou
09:15 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí Za Pavlu Maříkovou a celý rod Maříků a Soukupů
09:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Mše sv. za naše farnosti
09:30 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) Bohoslužba slova
11:00 kostel sv. Bartoloměje Ktiš Mše sv. s udílením novokněžského požehnání
17:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Adorace
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )