Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PRACHATICE, STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, LAŽIŠTĚ, HUSINEC, KTIŠ, VITĚJOVICE
od 8.7. do 14.7.2024 - 28. týden

PONDĚLÍ 8.7.2024 PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
ÚTERÝ 9.7.2024 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí ( volná intence )
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
STŘEDA 10.7.2024 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
ČTVRTEK 11.7.2024 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
08:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
18:00 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) za + Ladislava Maleho a + Petra Potuznika
PÁTEK 12.7.2024 PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Zádušní mše svatá za + Alenu Klesnerovou
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )
SOBOTA 13.7.2024 SV. JINDŘICHA , NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 Kaple na Dobré Vodě (Záblatí) Poutní mše sv. na Dobré Vodě (Záblatí)
18:00 Kaple sv. Markéty Na Lázních Poutní mše svatá v kapli sv. Markéty Na Lázních
NEDĚLE 14.7.2024 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 kostel Povýšení sv. Kříže Husinec Mše sv. s udílením novokněžského požehnání
08:00 kostel sv. Bartoloměje Ktiš ( volná intence )
08:00 kostel sv. Markéty Vitějovice Poutní mše sv. za Marii a Františka Stejskalovy, jejich děti a Davida Opelku
09:15 kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí Mše sv. s udílením novokněžského požehnání
09:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Mše svatá za naše farnosti
09:30 kostel sv. Mikuláše (Lažiště) ( volná intence )
17:30 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice Adorace
18:00 Farní kostel sv. Jakuba Staršího Prachatice ( volná intence )

Svátost smíření je možno přijmout vždy půl hodiny přede mší svatou (s výjimkou NE dopoledne v PT).

Od NE 7. července 2024 budou mše sv. ve Strunkovicích nad Blanicí začínat opět v 9.15 hod.

Vyšlo další číslo vikariátního časopisu Jan Prachatický.

V sobotu 13. července 2024 v 10.30 hod. uzavřou v kostele sv. Jakuba v Prachaticích církevní sňatek Klára Ludačková a David Vanáč. Přejeme hodně Božího požehnání do společného života!

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY